قوانین سایت


ما روی این قوانین بسیار حساسیم و فردی که ضد قوانین سایت کار کند از سایت محروم خواهد شد!

دعوا در سایت

به کار بردن کلمات غیر اخلاقی

توهین به کاربران

ارسال تصاویر،فیلم و صدای بی مورد

تبلیغات غیر قانونی

بازگشت و ورود به سایت